Direkt zum Inhalt

Corporate Debt Maturity Choice in Emerging Financial Markets

Diskussionspapiere extern

Andreas Stephan, Oleksandr Talavera, Andriy Tsapin

Jönköping: Jönköping International Business School, 2010, 35 S.
(JIBS Working Papers ; 2010-2)

keyboard_arrow_up